Belediye işçilerine memur olma fırsatı!

Yayınlama: 26.01.2023
A+
A-

Yeni Asır’dan Faruk Erdem’in yazısına göre; bu sözleşmeliler yasanın yayımlanmasının ardından memur kadrolarına geçirilecek. İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde çalışan, genel şartları taşıyanlar, sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrosuna geçirilecek. Mahalli idarelerdeki sözleşmeli personel için yeni bir sisteme gidilip buralarda da 3+1 modeli uygulanacak.

Bu nedenle belediyelerdeki sözleşmeliler için de KPSS zorunluluğu getiriliyor. Öte yandan mahalli idarelerdeki sözleşmeli personel için yeni bir sisteme gidilip buralarda da 3+1 modeli uygulanacak.

Bu nedenle belediyelerdeki sözleşmeliler için de KPSS zorunluluğu getiriliyor.

3 YILLIK ÇALIŞMA SÜRESİ

Yasanın 6. maddesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir. “Sözleşmeli personelin işe alınması memur kadrolarına ilk defa alınma usulüne tabidir.

Sözleşmeli personelden üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına atanır. Bu kapsamda memur kadrolarına atananların bir yıl süreyle diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz.

Bunların sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir.

Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına, göreve başladığı tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz” denilmektedir.

KİMLERİ KAPSIYOR?
Bu hükmün eklendiği 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında ise belediyelerdeki sözleşmeli personel tarif ediliyor. Buna göre kadroya geçecek belediye personeli şöyle sıralanıyor:

“Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir.

Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır…”

İŞÇİLER KAPSAMDA MI?

Yukarıdaki madde çerçevesinde belirlenen görevdekiler kadro haklarından yararlanacaklar. Burada en çok soru ise belediye şirketlerinde çalıştırılan işçilerle ilgili geliyor. Bu işçilerin büyük kısmı daha önce taşeron şirketlerden belediye şirketlerine geçirilen işçilerden oluşuyor.

Ancak Meclis’te görüşülen yasa tasarısı kamu kurumlarında memur kadrolarında sözleşmeli olarak çalışanları kapsıyor.

Bu yüzden mahalli idarelerde yukarıda sayılan unvanları taşıyanlar memur kadrolarına geçmiş olacak. İşçilerin memur kadrolarına geçmesi söz konusu olmayacak.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.