9 başlıkta memur zammının etki edeceği ödeme kalemleri

Yayınlama: 14.01.2023
A+
A-

Memur aylıklarını 1 Ocak 2023’ten geçerli olmak üzere yüzde 30 oranında artıracak Kanun 13 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

İşte değişen yeni aylık katsayılarından dolayı etkilenecek ödeme kalemleri

1- 2023 yılında muhtar maaşları ne kadar olacak?

2108 sayılı Kanun uyarınca muhtarlara 14 bin 750 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ödenek verilmektedir.

Yüzde 30 zamlı maaş katsayısına göre bu tutar 14.750*0,4336839 = 6.396,8 TL olup, bu tutar asgari ücretin altında kaldığı için muhtar maaşları 8.506 TL’nin altında olamayacaktır.

2- En yüksek devlet memuru aylığı ne kadar oldu?

En Yüksek Devlet Memuru Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı için kullanılır. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’nın ek göstergesi 8400 olmasına rağmen kanun gereğince En Yüksek Devlet Memuru aylığı hesabında 8000 ek gösterge esas alınacaktır. Dolayısıyla esas alınan gösterge ve ek gösterge tutarı olan 1500+8000 rakamı toplamının memur maaş katsayısı ile çarpımından oluşan tutara ise En Yüksek Devlet Memuru Aylığı ifadesi kullanılmaktadır.

Buna göre, 2023 yılı Ocak sonrası En Yüksek Devlet Memuru Aylığı

= 9500 x 0,4336839

= 4.119,99 TL’dir.

3- Emeklilerin yol tazminatı ne kadar olacak?

375 sayılı KHK’nın 1/D maddesinde, yukarıdaki kapsama girenlere, 13.558 gösterge rakamının memur aylık katsayı rakamı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarıda tazminat ödenmektedir.

Ödenecek bu tutardan sadece damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.

Formül: 13.558* memur aylık katsayı

13.558 x 0,4336839 = 5.879,88 TL

Bu tutardan 44,62 tutarındaki damga vergisi indirilince 5.835, 26 net ödeme yapılacaktır.

4- Emeklilere yönelik alt sınır aylık tutarı değişti mi?

13 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7431 sayılı Kanunla en düşük emekli aylığı 3.500 TL liradan 5 bin 500 liraya yükseltilmiştir.

3- En düşük emekli aylığından dul ve yetimler nasıl yararlanacaklar?

5.500 TL olan bu tutar emeklinin dul ve yetimlerine yararlandıkları oranda yansıyacaktır. Yani 5.500 TL’nin altında emekli maaşı alan bir emeklinin Ocak ayında 5.500 TL olan emekli maaşının vefat halinde geride bir dul ve 1 yetimi kalmışsa;

5.500 x % 50= 2.750 TL dula,

5.500 x % 25= 1.375 TL de yetime ödenecektir.

5- Kıdem tazminatı tavan tutarı ne kadar olacak?

Kıdem tazminatı tavan tutarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi tutarı kadardır. Buna göre, 01.01.2023 tarihinden itibaren kıdem tazminatı tavan tutarı 20.325,32 TL oldu.

6- Tayin bedeli nedir, nasıl hesaplanır ve Ocak’ta ne kadar olacak?

Bazı kadrolarda bulunan personele, 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun ve bu kanuna göre çıkarılan Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesine Ait Yönetmelik hükümleri çerçevesinde verilen tutara denilmektedir. Bu tutar 2.100 gösterge rakamı ile maaş katsayısının çarpımından oluşmaktadır. Bu tutar ise 2.100*0,4336839 = 910,73 TL’dir.

7- Ocak ayından itibaren sözleşmeli personelin sözleşme tavanı ne kadar olacak?

Kamu kurumlarında birden fazla sözleşmeli personel statüsünde çalışan personel olduğu için bunların ücret tavanları da oldukça farklıdır. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 3’üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 24.143,47 TL olacak.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3’üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 20.346,81 TL’dir. Bilişim personeline yapılan ödemelerde bu tutarın katları olarak belirlenmekte ve bu tutarın beş katını olan 101.734 TL’yi geçememektedir.

8- Bedelli askerlik yapacakların ödeyeceği tutar ne kadar olacak?

Asker Alma Kanununu 9. maddesi şu şekildedir:

“İstekli ve askerliğe elverişli olanlardan Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenecek sayıda yükümlü, 240.000 gösterge rakamının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak bedel tutarını silahaltına alınmadan önce Bakanlıkça belirlenecek sürede peşin ödemeleri ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar.”

Bedelli askerlik tutarı 240.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadardır.

Bu hüküm gereğince bedelli askerlik yapacak kamu personeli dahil birçok vatandaşın bedelli askerlik tutarı Ocak ayı sonrasında 240.000 * 0,4336839 = 104.084,13 TL olmuştur.

9- Sosyal denge tazminatı ne kadar olacak?

Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine, 4688 sayılı Kanun’un 32’nci maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ödenebilecek sosyal denge tazminatı aylık tavan tutarı en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %120’sidir. Yani 9500 * 0,4336839*1,2 = 4.943,99 TL’dir.
memurlar.net

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.