OKUL PANSİYONLARINDAKİ AŞÇI VE YARDIMCILARININ GÖREVLERİ NELERDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilen sözleşmeli destek personeli (aşçı ve aşçı yardımcısı) pozisyonunda görev yapan personelin hangi görevleri yapıp yapmayacağı hususunda görüş yazısı yayımladı.

Yayınlama: 16.11.2022
A+
A-

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 04.11.2022 tarih ve 62827441 sayılı görüş yazısında konuyla ilgili şu açıklamalarda bulunmuştur.

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin “Aşçının görev ve sorumlulukları” başlıklı 43’üncü maddesinde;

“… (2) Aşçının başlıca görevleri şunlardır:

a)Teslim aldığı gıda maddelerinin bozulmadan saklanmasını, hazırlanmasını, israf edilmeden yerinde ve zamanında kullanılmasını sağlamak.

b)Günlük tüketim maddeleri tabelasına göre kendisine teslim edilen bütün besin maddelerini varsa diyetisyen gözetim ve denetimi altında mevcut listeye göre hazırlamak, kalitesini ve görüntüsünü bozmadan dağıtımını sağlamak.

c)Mutfağın temizlik, bakım ve düzenini sağlamak, kullanım talimatına göre mutfak araç ve gereçlerinin bakım ve temizliğini yapmak varsa aksaklıkları okul yönetimine bildirmek.

ç)Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrası gereği üretilen yemek partisinin her çeşidinden alınan bir örneği yetmiş iki saat uygun koşullarda saklamak.

d)Gıda güvenilirliği yönetim sistemi kural ve uygulamalarına dikkat etmek.

e)Mutfakta koruyucu güvenlik tedbirlerini almak.

f)Okul yönetimince verilen görevin gerektirdiği diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

(3)Aşçı, görevlerinden dolayı pansiyondan sorumlu müdür yardımcısına karşı sorumludur.

(4)Pansiyonlarda aşçıya yardımcı olmak ve bulunmadığı zamanlarda aşçının görevlerini yapmak üzere aşçı yardımcısı görevlendirilir” hükümleri yer almaktadır.

Öte yandan, sözleşmeli destek personeli (aşçı ve aşçı yardımcısı) pozisyonunda görev yapan personelin çalıştırılmalarına esas Cumhurbaşkanlığınca vizelenen hizmet sözleşmesinin 1’inci maddesinde de; “İlgili, Kurumca gösterilecek görev yerlerinde mevzuat ve verilecek emirler çerçevesinde görevleriyle ilgili kendisine verilen tüm işleri yapmayı taahhüt eder.” denilmektedir.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.