Tüm Yazarlar

02.10.2023
Yaratıcılık, her bireyde var olan ve insan yaşamının her bölümünde bulunabilen bir yeti, günlük yaşamdan bilimsel çalışmalara dek uzanan geniş bir alanı içine alan süreçler bütünü, bir tutum ve davranış biçimidir. Yaratıcı düşünceye sahip olan kişiler herhangi bir problemle karşılaştıklarında;...
25.03.2023
Bir ilköğretim müfettişi, teftişi için gittiği köy yolunda tipiye tutulmuş. Bedeni buz kesilmiş, donmaya başlamış. Bir kaya dibine sığınmış. Ben buradan sağ kurtulamam diye düşünürken tipinin içinden ak sakallı bir dede belirmiş. “Ey yabancı bu karda kışta ne işin vardır...
Yönetmelik–yönerge değişiklikleri gündeme geldiğinde, yapılması istenen değişiklikler taslak olarak yayımlanır, ardından gelen değerlendirmeler göz önünde bulundurulur ya da bulundurulmaz ama nihai metin yayımlanmadan önce bir şekilde kamuoyu haberdar edilmiş olurdu. Fakat bu defa öyle olmadı. Üye sayısı itibariyle Türkiye’nin en...
03.01.2024
Bir yılı daha geride bıraktık. Hayat takvimi yapraklarımızdan üç yüz altmış beş dal daha düştü. Acısıyla tatlısıyla 2023 yılını geride bıraktık. Pandeminin ardından, Hollanda büyüklüğünde kocaman bir coğrafyayı etkileyen depremle sarsıldık. 75 yıllık işgalin esaretinde bir coğrafya olan Gazze ve...
03.01.2024
Kamu çalışanları yüksek enflasyon ve vergi dilimi kıskacında sıkışıp kalıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre; 2024 yılında uygulanacak gelir vergisi tarifesinin, ilk dilimi 70 bin liradan 110 bin liraya, ikinci dilimi 150 bin liradan 230 bin liraya, üçüncü dilimi 370...
Milli Eğitim Bakanlığımız 14 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan mevzuatla MEB’e bağlı ilköğretim ve okul öncesi okul, kurumlar olan Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokullarında yapılan eğitim faaliyetlerinde uyulan kurallarda bir dizi değişiklik yaptı. Okullar açıldıktan sonra yapılan...
15.10.2023
Türk Dil Kurumuna göre “Göz Hakkı”; “görülüp de imrenilecek yiyeceklerden, görenlere verilen pay” olarak tanımlanmıştır. Geleneklerimizde özellikle yol kenarlarında bulunan ve yoldan geçenlerin gördüğü meyvelerden yemenin hakkımız (göz hakkı) olduğuna dair oldukça yaygınlaşmış bir yanlış inanış/uygulama vardır. Ülkemizde bazı marketler...