Tüm Yazarlar

25.03.2023
Disiplin soruşturmaları yürütülürken, özellikle genç memurların haklarını bilmesi çok önemlidir. Çünkü hakların bilinmesi soruşturmanın her evresinde kamu görevlisinin mağdur olmamasını sağlar. Bu anlamda disiplin soruşturmalarının, soruşturma onayı alındıktan sonraki aşaması olan ifadelerin alınması safhasında kamu görevlisine ifade tutanaklarının verilip verilmeyeceği...
25.03.2023
Bir ilköğretim müfettişi, teftişi için gittiği köy yolunda tipiye tutulmuş. Bedeni buz kesilmiş, donmaya başlamış. Bir kaya dibine sığınmış. Ben buradan sağ kurtulamam diye düşünürken tipinin içinden ak sakallı bir dede belirmiş. “Ey yabancı bu karda kışta ne işin vardır...
Yönetmelik–yönerge değişiklikleri gündeme geldiğinde, yapılması istenen değişiklikler taslak olarak yayımlanır, ardından gelen değerlendirmeler göz önünde bulundurulur ya da bulundurulmaz ama nihai metin yayımlanmadan önce bir şekilde kamuoyu haberdar edilmiş olurdu. Fakat bu defa öyle olmadı. Üye sayısı itibariyle Türkiye’nin en...
11.03.2023
Türkiye Yüzyılı projeksiyonu ile 2023’e hazırlanan hükümetin, sosyal devlet olmanın sorumluluğu ile bir çok konuda adım attı; adım atmaya da devam ediyor. EYT, vergi affı,yargı alanında açıklanan paketleri veya ucuz konut projelerini bu bağlamda değerlendirebiliriz. Toplumun önemli bir kesimini kapsama...
09.04.2023
-Öğretmen maaşları Yoksulluk Sınırının üstüne çıkarılmalı-Promosyon Anlaşmaları güncellenmeli-Öğretmenlerin mali ve sosyal haklarının genişletildiği, öğretmene yönelik şiddeti ve mobbingi önleyici düzenlemelerin içerdiği ÖMK hazırlanmalı.-Öğretmenler ünvanlarla ayrıştırılmamalı, derece ve kıdeme bağlı ücret artışları yeniden düzenlemeli-Öğretmenlerin ek ders ücretleri artırılmalı-Mecburi Hizmet Bölgesinde çalışan...
Eğitim kurumlarında kriz yönetimi, krizin türüne ve boyutuna göre değişebilir. Ancak genel olarak aşağıdaki adımların takip edilmesini öneriyorum. Okul yönetimi, olası kriz senaryolarını belirleyerek bir kriz planı hazırlamalıdır. Kriz planı, krizin ne zaman, nerede ve nasıl ortaya çıkabileceğine dair bir...
11.03.2023
Deprem, sel, heyelan, çığ düşmesi vb. doğal olaylar, dünyanın yaratılışından beri meydana gelen ve kıyamete kadar da devam edecek olan doğal olaylardır. Bilim ve teknolojideki gelişmeler doğrultusunda yeterli ve gerekli tedbirler alınmadığı zamanlarda doğal olaylar afete-felâkete dönüşür, önemli can ve...