Tüm Yazarlar

02.10.2023
Yaratıcılık, her bireyde var olan ve insan yaşamının her bölümünde bulunabilen bir yeti, günlük yaşamdan bilimsel çalışmalara dek uzanan geniş bir alanı içine alan süreçler bütünü, bir tutum ve davranış biçimidir. Yaratıcı düşünceye sahip olan kişiler herhangi bir problemle karşılaştıklarında;...
15.05.2024
Soru: Yeni öğretim programları gerçek bir değişim içeriyor mu? Böyle bir değişime ihtiyaç var mıydı? Sorusu aslında ilk irdelememiz gereken husus olmalı. Ancak “Eğitim konusundaki başarısızlığın faturasının müfredata kesilmesinin doğru olmadığını, sorunun programların uygulanmamasından kaynaklandığını” yıllar önce kaleme aldığım için...
Yönetmelik–yönerge değişiklikleri gündeme geldiğinde, yapılması istenen değişiklikler taslak olarak yayımlanır, ardından gelen değerlendirmeler göz önünde bulundurulur ya da bulundurulmaz ama nihai metin yayımlanmadan önce bir şekilde kamuoyu haberdar edilmiş olurdu. Fakat bu defa öyle olmadı. Üye sayısı itibariyle Türkiye’nin en...
21.05.2024
Günlük hengame içinde ya da manşet değeri olan gündemler arasında kaybolup giden kimi konular vardır. Vaktinde gerekli uyarılar yapılmazsa, neden olabileceği komplikasyonlar, telafisi güç sorunlara, yeni tartışmalara ve sonrasında da kaosa neden olur. Gelelim meramımızı izhar etmeye!.. Hazine ve Maliye...
04.06.2024
Öğretmenlik Meslek Kanunu meclise geldi gelecek, günlerdir bu haberleri takip ediyoruz hepimiz… Öğretmenlik mesleğinin imajı ve öğretmen haklarının iyileştirilip güvence altına alınması için önemli bir dönüm noktasındayız kısacası… Öğretmenler ve eğitim sendikaları olarak bulunduğumuz an itibarı ile bu süreci doğru...
Okullarımızda hijyen yönetimi oldukça önemlidir çünkü sağlıklı bir ortam, öğrencilerin ve personelin iyi bir şekilde eğitim almasını ve çalışmasını sağlar. Temizlik imandan gelir… düsturuna, tarihimize, Türk Kültürünün ulvi değerlerine yaraşır bir anlayışla Eğitim kurumlarında hijyen yönetimi konusunu irdeleyeceğim. Muasır medeniyetler...
15.10.2023
Türk Dil Kurumuna göre “Göz Hakkı”; “görülüp de imrenilecek yiyeceklerden, görenlere verilen pay” olarak tanımlanmıştır. Geleneklerimizde özellikle yol kenarlarında bulunan ve yoldan geçenlerin gördüğü meyvelerden yemenin hakkımız (göz hakkı) olduğuna dair oldukça yaygınlaşmış bir yanlış inanış/uygulama vardır. Ülkemizde bazı marketler...