Disiplin Soruşturmasında Tutanak Örneği Verilir mi?

Yayınlama: 25.03.2023
A+
A-

Disiplin soruşturmaları yürütülürken, özellikle genç memurların haklarını bilmesi çok önemlidir. Çünkü hakların bilinmesi soruşturmanın her evresinde kamu görevlisinin mağdur olmamasını sağlar.

Bu anlamda disiplin soruşturmalarının, soruşturma onayı alındıktan sonraki aşaması olan ifadelerin alınması safhasında kamu görevlisine ifade tutanaklarının verilip verilmeyeceği hususu tartışma konusu olmaya devam etmektedir.

Bu konuda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinde herhangi bir düzenleme bulunmaması da bu konuyu belirsizliğe sürüklemiştir.

Ancak Ceza Muhakemeleri Kanununun “Soruşturma evresinde yapılan işlemlerin tutanağa bağlanması” başlıklı bölümde yer almaktadır. CMK 169.madde bu konuda hukuki bir üst norm niteliğindedir. Bu maddeye göre;

-Şüphelinin ifadesinin alınması veya sorgusu, tanık ve bilirkişinin dinlenmesi veya bir keşif ve muayene sırasında Cumhuriyet savcısı veya sulh ceza hakiminin yanında bir zabıt katibi bulunur. Acele hallerde, yemin vermek koşuluyla, başka bir kimse, yazman olarak görevlendirilebilir.

-Her soruşturma işlemi tutanağa bağlanır. Tutanak, adli kolluk görevlisi, Cumhuriyet savcısı veya sulh ceza hâkimi ile hazır bulunan zabıt kâtibi tarafından imza edilir.

-Müdafi veya vekil sıfatıyla hazır bulunduğu işlemlerle ilgili tutanakta avukatın isim ve imzasına da yer verilir.

-Tutanak, işlemin yapıldığı yeri, tarihi, başlama ve bitiş saatini ve işleme katılan veya ilgisi bulunan kimselerin isimlerini içerir.

-İşlemde hazır bulunan ilgililerce onanmak üzere tutanağın kendilerini ilgilendiren kısımları okunur veya okumaları için kendilerine verilir. Bu husus tutanağa yazılarak ilgililere imza ettirilir.

-İmzadan kaçınma halinde nedenleri tutanağa geçirilir.

Bu hukuki düzenlemeye göre, soruşturmanın ifade alınması safhasında müdafinin bulunması veya bulunmaması durumlarında ifade işlemleriyle ilgili tutanak tutulması ve imza altına alınması zaruridir. İlave olarak imzadan kaçınma durumu da tutanağa geçirilir. Tutanakta imzası olanlara birer tutanak örneği verilmesi gerektiği de kabul görmüş bir hukuki norm olması hasebiyle disiplin soruşturmalarında tutanağın bir örneği ifade veren kamu görevlisine veya vekiline verilir.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.