Köşe Yazıları

Köşe Yazıları kategorisi tema ayarlarından “Özel Kategori” olarak belirlenmiş bir kategoridir. Bu şekilde belirlediğiniz kategorilerde üst geniş sidebara, sağ sidebara ve konu listesi üstündeki sol sidebara kategoriye özel istediğiniz bileşenleri (manşet, kategori reklamı, öne çıkanlar vs) ekleyebilirsiniz. Bu örnekte olduğu gibi sağ sidebarı boş bırakarak tam sayfa bir görünüm de elde edebilirsiniz.
Yönetmelik–yönerge değişiklikleri gündeme geldiğinde, yapılması istenen değişiklikler taslak olarak yayımlanır, ardından gelen değerlendirmeler göz önünde bulundurulur ya da bulundurulmaz ama nihai metin yayımlanmadan önce bir şekilde kamuoyu haberdar edilmiş olurdu. Fakat bu defa öyle olmadı. Üye sayısı itibariyle Türkiye’nin en...
09.04.2023
-Öğretmen maaşları Yoksulluk Sınırının üstüne çıkarılmalı-Promosyon Anlaşmaları güncellenmeli-Öğretmenlerin mali ve sosyal haklarının genişletildiği, öğretmene yönelik şiddeti ve mobbingi önleyici düzenlemelerin içerdiği ÖMK hazırlanmalı.-Öğretmenler ünvanlarla ayrıştırılmamalı, derece ve kıdeme bağlı ücret artışları yeniden düzenlemeli-Öğretmenlerin ek ders ücretleri artırılmalı-Mecburi Hizmet Bölgesinde çalışan...
09.04.2023
Mevcut düzendeki etkili ve yetkili sendikaları sorgulamadıkça, desteğimizi çekmedikçe bu gidişatı yaşamaya devam edeceğiz. Bu gidişatın devam etmemesi için bize düşen; bizdenmiş gibi görünen ancak kapılar arkasında işverenle iş tutan sendikaları sorgulamak!Sendikal tercihinizi yaparken ve ya üyeliğinizi gözden geçirirken; sendikayı...
25.03.2023
Bir ilköğretim müfettişi, teftişi için gittiği köy yolunda tipiye tutulmuş. Bedeni buz kesilmiş, donmaya başlamış. Bir kaya dibine sığınmış. Ben buradan sağ kurtulamam diye düşünürken tipinin içinden ak sakallı bir dede belirmiş. “Ey yabancı bu karda kışta ne işin vardır...
25.03.2023
Disiplin soruşturmaları yürütülürken, özellikle genç memurların haklarını bilmesi çok önemlidir. Çünkü hakların bilinmesi soruşturmanın her evresinde kamu görevlisinin mağdur olmamasını sağlar. Bu anlamda disiplin soruşturmalarının, soruşturma onayı alındıktan sonraki aşaması olan ifadelerin alınması safhasında kamu görevlisine ifade tutanaklarının verilip verilmeyeceği...
Eğitim kurumlarında kriz yönetimi, krizin türüne ve boyutuna göre değişebilir. Ancak genel olarak aşağıdaki adımların takip edilmesini öneriyorum. Okul yönetimi, olası kriz senaryolarını belirleyerek bir kriz planı hazırlamalıdır. Kriz planı, krizin ne zaman, nerede ve nasıl ortaya çıkabileceğine dair bir...
11.03.2023
Deprem, sel, heyelan, çığ düşmesi vb. doğal olaylar, dünyanın yaratılışından beri meydana gelen ve kıyamete kadar da devam edecek olan doğal olaylardır. Bilim ve teknolojideki gelişmeler doğrultusunda yeterli ve gerekli tedbirler alınmadığı zamanlarda doğal olaylar afete-felâkete dönüşür, önemli can ve...
11.03.2023
Disiplin soruşturmasının önemli aşamalarından biri de onay alma, ifade alma, tanık dinleme, lehte ve aleyhte delil toplama aşamalarının tamamlanmasının ardından soruşturma raporunun düzenlenmesidir. Soruşturma raporunun nasıl hazırlanacağına dair kanuni bir dayanak olmamakla birlikte nasıl yazılacağına dair yönetmelik düzenlemesi bulunmaktadır. Devlet...
11.03.2023
Türkiye Yüzyılı projeksiyonu ile 2023’e hazırlanan hükümetin, sosyal devlet olmanın sorumluluğu ile bir çok konuda adım attı; adım atmaya da devam ediyor. EYT, vergi affı,yargı alanında açıklanan paketleri veya ucuz konut projelerini bu bağlamda değerlendirebiliriz. Toplumun önemli bir kesimini kapsama...
11.03.2023
Kadın olarak soruyorum, kadınların sesini duyuyor musunuz? Kadınlar kanunlarla tanınmış haklarını söylemde değil, eylemde görmek istiyor. Kadınlar 8 Martlarda süslü sözlerle, fotoğraf  kareleriyle, kutlamalarla dile getirilen değeri ve saygıyı sadece duymak değil, hissetmek istiyor. Kadınlar hakkı olanı istiyor. Kadınlar ekonomik, sosyal...
15.02.2023
Yaşadığımız deprem felaketinde herkes masum, bir tek sorumlu kader mi? Güzel olanlar bizim, güzel olmayanlar kaderin mi işidir? Bu asil millet Kurtuluş Savaşı ruhuyla, tek yürek ve tek ses şuuruyla el ele vermeseydi, bu felaketin yaralarını kader mi saracaktı?  Türkiye;...
15.02.2023
Hayatımızı derinden etkileyen bir deprem daha yaşadık. Yıkılan binalar, enkazların başında çaresizce bekleyen anneler, babalar, kardeşler; yürekleri ezen yardım çığlıkları; gözyaşlarını tutamayan, yollara düşen, yardım için seferber olan milyonlar; yıkıntılar arasında hayat kurtarmak için çırpınan insanlar, tükenen nefesler, kaybedilen yaşamlar…...
15.02.2023
Keşke depremler beynimizde olsa. Oysa hep bedenimizde sarsıntılar; bazen de yüreğimizde.. Geçen asrın son senesini İzmit Körfezi kıyılarında 7.5 büyüklüğünde ve X şiddetinde idrak etmiş idik; Cumhuriyetin 100. yıldönümünde ise daha büyük ve daha şiddetli Çifte Depremle idrak imtihanındayız. Kaybedenler...
24.01.2023
Disiplin cezası ne demektir? Disiplin cezaları, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin mevzuata, çalışma düzenine ve hizmetin gereklerine aykırı eylemlerine karşı düzenlenen idari yaptırımlardır. Disiplin cezaları ve kamu yararı ilişkisi İdarenin disiplin cezalarını uygularken esas aldığı temel ilke de ‘Kamu yararı’...
14.01.2023
Aynı işi yapan öğretmenler aynı ücreti alamayacaklar! Öğretmenler odasının huzurunu ve öğretmenlerin motivasyonunu bozmamak için acilen ÖMK revize edilmeli, kariyer basamakları yeniden düzenlenmeli, adil bir çözüm bulunmalı! ÖMK ile birlikte Kariyer Basamakları Uygulamasının kabul görmesi için MEB personeli tüm öğretmenlerin...
14.01.2023
Bir işi yaparken diğerini bozmak, onarayım derken başka parçalara zarar verme konusunda bayağı başarılı olduğumuzu söyleyebiliriz. Peki bunu minimize etmenin yolu yok mudur? Teşhis edilen rahatsızlık ya da onarılması istenen arıza için düşünülen tedavi ya da tamir seçeneklerinin olası yan...
06.01.2023
Atanmayı bekleyen 600 Bine yakın öğretmen yetmiyormuş gibi, YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı şimdi de Eğitim Fakülteleri dışında farkı alanlarda eğitim gören üniversite öğrencileri için 3.sınıftan itibaren Pedogojik Formasyon programı başlatıyor. YÖK’ün bu kararı basında; “MEB Talim ve Terbiye Kurulunca...
18.12.2022
“Asgari ücretliye, memura, emekliye ne verilse haklarıdır; fakir fukaraya vermek bereket getirir” sözleriyle Sayın Bakanımız Nureddin Nebati; kimlerin fakir, fukara sınıfına girdiğini tanımlamış oldu. Sayın Bakanımıza yapmış olduğu bu durum tespiti için öncelikle teşekkür ediyorum. Ancak tamamının en az lisans...
05.12.2022
Toplumun bütün bireylerinin uymak zorunda olduğu anayasal ve yasal kurallar olduğu gibi, kamu görevlilerinin de statüleriyle ilgili kurallara uyma zorunluluğu vardır. Bu anlamda kamu görevlilerinin, statülerine ilişkin hükümlere uymaması sebebiyle kurum düzeninin bozulmasına sebep olan fiillere disiplin suçu denir. Daha...
04.12.2022
“Çok komik maaşımız “ “Ortaokul mezunu memur 9 500 alıyor öğretmenle aynı” “Ve Öğretmenler mutsuz çünkü çocuklar birbirini öldürüyor! Ögretmenler mutsuz çünkü çok saygısız şiddet yanlısı bir nesil geliyor ! Öğretmenler mutsuz çünkü medya çocukları çok kötü etkiliyor ! Ögretmenler...
30.11.2022
Kamuda personel rejiminin çok bilinmeyenli denklem gibi olduğunu, bu alanda müktesebatı olan herkes bilir. Personel istihdamı da bundan nasibini almıştır. Mesela, 4A olarak isimlendirilen kadrolu istihdam dışında kalan sözleşmeli istihdam modelinin de tek tip olmadığını, onun da “çok bilinmeyen denklem”...
24.11.2022
Bazen derinliğini çok sonraları fark ettiğimiz laflar duyarız. Çoğu kere söze tanık olanlar sözün sahibinden daha çok fark eder bu derinliği. Yunus Emre, “Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı” derken bu hakikatin altını çizmiyor mu? Hangi işle meşgul...
23.11.2022
Ayşenur Alkan Ücretli Öğretmenlik yapıyordu, atanma hayaliyle yaşıyordu. Ancak hayali gerçek olmadan şehit oldu. Şehit Öğretmenimiz Ayşenur Alkan’la ülkemizin önemli bir sorunu; öğretmen açığı, ücretli öğretmenlik ve atama bekleyen öğretmenlerimiz gerçeği de bir kez daha karşımıza çıktı. Temennimiz, en kısa...
22.11.2022
Sınıf Yönetimine İlişkin Sorunlar ver Çözüm Önerileri Aylardır devam etmekte olan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili tartışmalar nedeniyle eğitimin ve eğitimin sisteminin önemli sorunları geri plana itilmiş durumda. Oysa eğitim sistemi ve okul, toplumun küçük bir prototipi olarak olanca canlılığıyla...
20.11.2022
Öğretmenlere müjdelenen Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda yer alan Kariyer Basamakları Sınavı ile sadece öğretmenler değil, sendikalar da sınandı derken yanlış cümle kurmuş olmayız. Çünkü öğretmenler henüz sınav yapılmadan öğretmenlik mesleğinin hak ve itibarı için kendilerine düşeni yaptılar. Sendikalar üstü müthiş bir...
İlm-i hâl “davranış bilgisi” anlamına gelir. Daha çok, temel dinî bilgileri ihtiva eden el kitaplarının genel bir adı olarak biliriz. Başka hiçbir kitap olmayan köy evlerinde bile Kuran-ı Kerim’den sonra bir de İlm-i hâl kitabı bulunurdu. Gelinlik kızların ilk çeyizi...
14.11.2022
Yıllardır konuşulan “Öğretmenlik Meslek Kanunu” 14 Şubat 2022 tarihinde, 31750 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220214-1.htm Genel olarak eğitim camiasının beklentilerini karşılamayan bu kanunun 6.maddesi “Öğretmenlik Kariyer basamakları” na ayrılmış. Uzman öğretmen ve Başöğretmenlik süreçleri, asgari çalışma süreleri, (Uzman...
14.11.2022
Algı, hakikatin üzerini örten fecri kâzibe benzer. Sabahın aydınlığının gerçek nişanesi, yalancı aydınlığın göğü terk edişiyle etrafı aydınlatan fecri sâdık’tır. 1992 yılında bir avuç inanmış adamın temellerini attığı Eğitim Bir Sen’in en büyük misyonu karanlığı gerçek aydınlığa çevirmektir. Bugünlerde eğitim...
14.11.2022
Dikkat eksikliği yaşayan çocukların sayısı her geçen gün artıyor. Neredeyse her sınıfta DEHAB tanısı olan birkaç çocuğa rastlıyoruz. Bu çocuklar, sınıfta eğitim ortamını bozdukları gerekçesiyle öğretmenler ve diğer veliler tarafından kısa sürede istenmeyen çocuklar olarak markalanıyor. Aslında zamanında alınacak önlemlerle...
14.11.2022
Öğretmen maaşları ev kiralarına yetmiyor!