Köşe Yazıları

Köşe Yazıları kategorisi tema ayarlarından “Özel Kategori” olarak belirlenmiş bir kategoridir. Bu şekilde belirlediğiniz kategorilerde üst geniş sidebara, sağ sidebara ve konu listesi üstündeki sol sidebara kategoriye özel istediğiniz bileşenleri (manşet, kategori reklamı, öne çıkanlar vs) ekleyebilirsiniz. Bu örnekte olduğu gibi sağ sidebarı boş bırakarak tam sayfa bir görünüm de elde edebilirsiniz.
04.06.2024
Öğretmenlik Meslek Kanunu meclise geldi gelecek, günlerdir bu haberleri takip ediyoruz hepimiz… Öğretmenlik mesleğinin imajı ve öğretmen haklarının iyileştirilip güvence altına alınması için önemli bir dönüm noktasındayız kısacası… Öğretmenler ve eğitim sendikaları olarak bulunduğumuz an itibarı ile bu süreci doğru...
Okullarımızda hijyen yönetimi oldukça önemlidir çünkü sağlıklı bir ortam, öğrencilerin ve personelin iyi bir şekilde eğitim almasını ve çalışmasını sağlar. Temizlik imandan gelir… düsturuna, tarihimize, Türk Kültürünün ulvi değerlerine yaraşır bir anlayışla Eğitim kurumlarında hijyen yönetimi konusunu irdeleyeceğim. Muasır medeniyetler...
08.03.2024
Sendikalara getirilen %2 Barajının kanuna aykırı olduğu halde milletvekilleri tarafından onaylanması, TBMM’nin kurumsal yapısına bir saygısızlıktı ve nihayetinde, AYM bu yanlışı düzeltti. AYM, Toplu Sözleşme İkramiyesine getirilen % 2 Barajıyla birlikte, Toplu Sözleşme Desteğini de İPTAL etti. Böylece sendika teşvik...
08.03.2024
Medeniyet değerlerine yaslanarak hak ve emek mücadelesinde  bulunuyorsanız sorunlardan beslenerek büyümek yerine çözüm üreterek yol yürümek önceliğiniz olmalıdır. Nasıl ki, teşhis, tedaviden bağımsız  düşünülemiyorsa  sorun da çözüm olmayınca yüktür insana. Derdi millet olanın devası hizmet, derdi üyesi  olanın sevdası çalışanların...
03.01.2024
Kamu çalışanları yüksek enflasyon ve vergi dilimi kıskacında sıkışıp kalıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre; 2024 yılında uygulanacak gelir vergisi tarifesinin, ilk dilimi 70 bin liradan 110 bin liraya, ikinci dilimi 150 bin liradan 230 bin liraya, üçüncü dilimi 370...
03.01.2024
Bir yılı daha geride bıraktık. Hayat takvimi yapraklarımızdan üç yüz altmış beş dal daha düştü. Acısıyla tatlısıyla 2023 yılını geride bıraktık. Pandeminin ardından, Hollanda büyüklüğünde kocaman bir coğrafyayı etkileyen depremle sarsıldık. 75 yıllık işgalin esaretinde bir coğrafya olan Gazze ve...
22.12.2023
Sayın Yusuf Tekin’e özellikle şiddet olayları karşısında öğretmenlerinin yanında olması için çağrıda bulunuyoruz. Öğretmenlere yönelik şiddet olayları karşısında Sayın Bakan Yusuf Tekin’in sessizliği ve öğretmenlerin kimsesizliği daha ne kadar sürecek? Hakeme yönelik şiddet olunca maçlar süresiz erteleniyor, Adalet Bakanlığınca sporda...
Milli Eğitim Bakanlığımız 14 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan mevzuatla MEB’e bağlı ilköğretim ve okul öncesi okul, kurumlar olan Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokullarında yapılan eğitim faaliyetlerinde uyulan kurallarda bir dizi değişiklik yaptı. Okullar açıldıktan sonra yapılan...
15.10.2023
Türk Dil Kurumuna göre “Göz Hakkı”; “görülüp de imrenilecek yiyeceklerden, görenlere verilen pay” olarak tanımlanmıştır. Geleneklerimizde özellikle yol kenarlarında bulunan ve yoldan geçenlerin gördüğü meyvelerden yemenin hakkımız (göz hakkı) olduğuna dair oldukça yaygınlaşmış bir yanlış inanış/uygulama vardır. Ülkemizde bazı marketler...
11.10.2023
Sosyal medya hepimizin fabrika ayarlarını bozdu desek yeridir. Mahremiyet başta olmak üzere birçok şeyi de tükettiğini söyleyebiliriz. Söyleyemediklerimizi söylendiğimiz, yazılamayanları -sorumsuz- bir şekilde yazdığımız… Özel alanda sosyal medya kullanımına ilişkin daha pek çok şey söylenebilir. Ancak, konumuz bu olmadığı için...
11.10.2023
Sayın Bakanım, Yusuf Tekin neredesiniz?Basına ve medyaya yansıyan öğretmene şiddet haberlerini sıkça duyuyoruz ve kahroluyoruz.Ancak Sayın Bakanımızdan bir geçmiş olsun dileği, öğretmenlere uygulanan şiddetleri kınama ya da öğretmenlere yapılan saldırıların takipçisi olma gibi bir açıklama duyamadık ve üzüldük…Öğretmenler olarak, öğretmene...
Yeni yapılan mevzuat değişikliğiyle, okullarımızdaki yerel düzeyde planlanan ve uygulanana ölçme ve değerlendirme faaliyetleri Merkeziyetçi bir anlayışa bürünmüştür. Ülke geneli ortak yazılı sınavların yapılması eğitim sistemimize kazandırılmıştır. Eğitim sistemimizde yapılan yeniliklere değinmeden önce merkezi anlayışın bölgesel eğitim farklılıklarını göz ardı...
Okullarda güvenlik kamerası, elektronik duyuru panoları ve anons sistemlerinin yönetimi; öğrenci ve personel güvenliği, iletişim ve organizasyon açısından önemlidir. Milli Eğitim Bakanlı 2022 tarihinden itibaren tüm kademlerdeki eğitim kurumlarına ihtiyaçların karşılanması amacıyla ödenek aktarmaktadır. Okul kurumlarımıza aktarılan bu ödeneklerin amacına...
02.10.2023
Öğretmene şiddeti kınamak yetmez! Ne yazık ki öğretmene şiddet hız kesmiyor! 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılının başlamasıyla 24 Eylül-28 Eylül tarihleri arasında, bir haftalık iş gününde, Türkiye’nin farklı illerinde öğretmene şiddet olayları basına düştü. Malumdur ki bunlar sadece basına düşenler… Eskişehir’de...
02.10.2023
Sayın Bakanın “Öğretmenler Odası” mottosuyla ortaya koyduğu, eğitim öğretimin en önemli saç ayağı olan öğretmenlerin, yaşanan sorunlara ve kamuoyuna yansıyan taleplere ilişkin görüş ve önerileri istişare ettiği yöntemi takdir ettiğimi daha önceki yazılarımda ifade etmiştim. Hatta, yönetici atama yönetmeliği başta...
Yönetmelik–yönerge değişiklikleri gündeme geldiğinde, yapılması istenen değişiklikler taslak olarak yayımlanır, ardından gelen değerlendirmeler göz önünde bulundurulur ya da bulundurulmaz ama nihai metin yayımlanmadan önce bir şekilde kamuoyu haberdar edilmiş olurdu. Fakat bu defa öyle olmadı. Üye sayısı itibariyle Türkiye’nin en...
09.04.2023
-Öğretmen maaşları Yoksulluk Sınırının üstüne çıkarılmalı-Promosyon Anlaşmaları güncellenmeli-Öğretmenlerin mali ve sosyal haklarının genişletildiği, öğretmene yönelik şiddeti ve mobbingi önleyici düzenlemelerin içerdiği ÖMK hazırlanmalı.-Öğretmenler ünvanlarla ayrıştırılmamalı, derece ve kıdeme bağlı ücret artışları yeniden düzenlemeli-Öğretmenlerin ek ders ücretleri artırılmalı-Mecburi Hizmet Bölgesinde çalışan...
09.04.2023
Mevcut düzendeki etkili ve yetkili sendikaları sorgulamadıkça, desteğimizi çekmedikçe bu gidişatı yaşamaya devam edeceğiz. Bu gidişatın devam etmemesi için bize düşen; bizdenmiş gibi görünen ancak kapılar arkasında işverenle iş tutan sendikaları sorgulamak!Sendikal tercihinizi yaparken ve ya üyeliğinizi gözden geçirirken; sendikayı...
25.03.2023
Bir ilköğretim müfettişi, teftişi için gittiği köy yolunda tipiye tutulmuş. Bedeni buz kesilmiş, donmaya başlamış. Bir kaya dibine sığınmış. Ben buradan sağ kurtulamam diye düşünürken tipinin içinden ak sakallı bir dede belirmiş. “Ey yabancı bu karda kışta ne işin vardır...
25.03.2023
Disiplin soruşturmaları yürütülürken, özellikle genç memurların haklarını bilmesi çok önemlidir. Çünkü hakların bilinmesi soruşturmanın her evresinde kamu görevlisinin mağdur olmamasını sağlar. Bu anlamda disiplin soruşturmalarının, soruşturma onayı alındıktan sonraki aşaması olan ifadelerin alınması safhasında kamu görevlisine ifade tutanaklarının verilip verilmeyeceği...
Eğitim kurumlarında kriz yönetimi, krizin türüne ve boyutuna göre değişebilir. Ancak genel olarak aşağıdaki adımların takip edilmesini öneriyorum. Okul yönetimi, olası kriz senaryolarını belirleyerek bir kriz planı hazırlamalıdır. Kriz planı, krizin ne zaman, nerede ve nasıl ortaya çıkabileceğine dair bir...
11.03.2023
Deprem, sel, heyelan, çığ düşmesi vb. doğal olaylar, dünyanın yaratılışından beri meydana gelen ve kıyamete kadar da devam edecek olan doğal olaylardır. Bilim ve teknolojideki gelişmeler doğrultusunda yeterli ve gerekli tedbirler alınmadığı zamanlarda doğal olaylar afete-felâkete dönüşür, önemli can ve...
11.03.2023
Disiplin soruşturmasının önemli aşamalarından biri de onay alma, ifade alma, tanık dinleme, lehte ve aleyhte delil toplama aşamalarının tamamlanmasının ardından soruşturma raporunun düzenlenmesidir. Soruşturma raporunun nasıl hazırlanacağına dair kanuni bir dayanak olmamakla birlikte nasıl yazılacağına dair yönetmelik düzenlemesi bulunmaktadır. Devlet...
11.03.2023
Türkiye Yüzyılı projeksiyonu ile 2023’e hazırlanan hükümetin, sosyal devlet olmanın sorumluluğu ile bir çok konuda adım attı; adım atmaya da devam ediyor. EYT, vergi affı,yargı alanında açıklanan paketleri veya ucuz konut projelerini bu bağlamda değerlendirebiliriz. Toplumun önemli bir kesimini kapsama...
11.03.2023
Kadın olarak soruyorum, kadınların sesini duyuyor musunuz? Kadınlar kanunlarla tanınmış haklarını söylemde değil, eylemde görmek istiyor. Kadınlar 8 Martlarda süslü sözlerle, fotoğraf  kareleriyle, kutlamalarla dile getirilen değeri ve saygıyı sadece duymak değil, hissetmek istiyor. Kadınlar hakkı olanı istiyor. Kadınlar ekonomik, sosyal...
15.02.2023
Yaşadığımız deprem felaketinde herkes masum, bir tek sorumlu kader mi? Güzel olanlar bizim, güzel olmayanlar kaderin mi işidir? Bu asil millet Kurtuluş Savaşı ruhuyla, tek yürek ve tek ses şuuruyla el ele vermeseydi, bu felaketin yaralarını kader mi saracaktı?  Türkiye;...
15.02.2023
Hayatımızı derinden etkileyen bir deprem daha yaşadık. Yıkılan binalar, enkazların başında çaresizce bekleyen anneler, babalar, kardeşler; yürekleri ezen yardım çığlıkları; gözyaşlarını tutamayan, yollara düşen, yardım için seferber olan milyonlar; yıkıntılar arasında hayat kurtarmak için çırpınan insanlar, tükenen nefesler, kaybedilen yaşamlar…...
15.02.2023
Keşke depremler beynimizde olsa. Oysa hep bedenimizde sarsıntılar; bazen de yüreğimizde.. Geçen asrın son senesini İzmit Körfezi kıyılarında 7.5 büyüklüğünde ve X şiddetinde idrak etmiş idik; Cumhuriyetin 100. yıldönümünde ise daha büyük ve daha şiddetli Çifte Depremle idrak imtihanındayız. Kaybedenler...
24.01.2023
Disiplin cezası ne demektir? Disiplin cezaları, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin mevzuata, çalışma düzenine ve hizmetin gereklerine aykırı eylemlerine karşı düzenlenen idari yaptırımlardır. Disiplin cezaları ve kamu yararı ilişkisi İdarenin disiplin cezalarını uygularken esas aldığı temel ilke de ‘Kamu yararı’...
14.01.2023
Aynı işi yapan öğretmenler aynı ücreti alamayacaklar! Öğretmenler odasının huzurunu ve öğretmenlerin motivasyonunu bozmamak için acilen ÖMK revize edilmeli, kariyer basamakları yeniden düzenlenmeli, adil bir çözüm bulunmalı! ÖMK ile birlikte Kariyer Basamakları Uygulamasının kabul görmesi için MEB personeli tüm öğretmenlerin...