MEB’den diploma denkliklerine yeni düzenleme

Yayınlama: 06.04.2023
A+
A-

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzaktan öğretim yoluyla alınmış mezuniyet belgeleri ve diplomalara denklik işlemi yapılmamasına; terör örgütlerine mensubiyeti, irtibatı ve iltisakı konusunda tereddüde düşülen öğretim kurumlarından alınan belgelerin denklik işlemlerinde değerlendirilmemesine, belge sahibine yaş ve sınıf seviyesi gözetilerek uygulanacak seviye tespit sınavlarının artık e-Sınav merkezlerinde uygulanmasına karar verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle yurt içinde milletlerarası ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki özel öğretim kurumları ve büyükelçilikler tarafından açılmış okullar ile yurt dışındaki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarından alınan öğrenim belgesi ve diplomaların denklik işlemlerinde uyulacak usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, denklik merkezlerine yurt içinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı ile yabancı ülke vatandaşları ise başvuru kimlik belgesi ile başvuruda bulunacak.

Yurt dışında eğitim müşavirliklerine veya ataşeliklerine pasaport veya kimlik belgesi ile müracaat edilecek.

Denklik işlemi, denklik talebinde bulunan kişinin belgelerinin asılları ile denklik merkezlerinde e-Denklik modülü üzerinden yapılacak. Başvuru sahiplerine elektronik ortam üzerinden yapılan duyurular ve sonuçlar tebliğ hükmünde olacak.

– Veli, öğrenim belgesini ibraz etmezse seviye tespit sınavı yapılacak

Ders yılı içinde öğrenim belgesi olmadan gelen öğrencinin, eğitim-öğretimden uzak kalmaması için hangi ülke, okul ve sınıfta okuduğuna dair velisinin yazılı beyanı doğrultusunda geçici olarak okula devamı sağlanacak. Ancak velinin öğrencinin öğrenim belgelerini 3 ay içinde ibraz edememesi durumunda öğrenciye seviye tespit sınavı yapılacak.

Savaş, afet veya sığınma nedeniyle denklik talebinde bulunanlardan belgelerini ibraz edemeyenlere seviye tespit sınavı yapılacak. Sınav neticesinde belirlenen sınıf seviyesine denklik işlemi yapılacak ve öğrencinin öğrenimine devamı sağlanacak.

Türkiye Cumhuriyeti tarafından yurt dışında açılan okullar ile Türkiye Maarif Vakfı Kanunu’na göre yurt dışında faaliyet gösteren okullardan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullardan gelen öğrenciler denklik işlemine tabi tutulmayacak.

– Tereddüt edilen ve geçersiz belgeler

Bakanlığın yönetmeliğinde, “tereddüt edilen ve geçersiz belgeler” başlığı altında terör örgütlerine mensubiyet, irtibat veya iltisak şüphesi bulunan kurumlardan alınan belgelerle ilgili de düzenleme yapıldı.

Buna göre, yurt dışında terör örgütlerine mensubiyeti, irtibatı veya iltisakı konusunda tereddüde düşülen öğretim kurumlarından alınan belgeler denklik işlemlerinde değerlendirilmeyecek; ancak belge sahibine yaş ve sınıf seviyesi gözetilerek Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının görüşü doğrultusunda seviye tespit sınavı uygulanacak.

– Denkliği yapılmayacak belgeler

Yönetmeliğe göre, 5580 sayılı Kanun kapsamı dışındaki özel okul ve kurumlardan alınan belgelere denklik işlemi yapılmayacak.

Ayrıca uzaktan öğretim yoluyla alınmış olan mezuniyet belgeleri ve diplomalara denklik işlemi yapılmaması kararı da yönetmelikte yer aldı.

– Seviye tespit sınavı hükümleri de yeniden düzenlendi

19 Eylül 2006 tarihli ve 5543 sayılı İskan Kanunu uyarınca göçmen belgesi sahipleri ile savaş, afet veya sığınma nedeniyle belgelerini ibraz edemeyenlere seviye tespit sınavı yapılacak. Ancak ilkokul 1-4’üncü sınıflara alınacak öğrenciler için seviye tespit sınavı yapılmayıp bu öğrencilerin yaşı ve velisinin beyanı dikkate alınarak sınıf seviyesi belirlenecek.

Bakanlık, yeni yönetmelik ile seviye tespit sınavlarının Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce e-Sınav merkezlerinde yapılmasını kararlaştırdı.

Ortaokul 5-8’inci sınıflara devam etmek isteyen öğrenciler için yapılacak seviye tespit sınavı Milli Eğitim Bakanlığı açık öğretim ortaokulu sınav sorularından, ortaöğretim kurumlarına devam etmek isteyen öğrenciler için yapılacak seviye tespit sınavı Milli Eğitim Bakanlığı açık öğretim lisesi sınav sorularından oluşturulacak.

Bakanlık, yönetmeliğe dayalı denklik kılavuzu çıkaracak.

MEB’in yeni yönetmeliği ile 30 Mayıs 2019 tarihli ve 30789 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.