Yargıtay’dan emsal kıdem tazminatı kararı 

Yayınlama: 26.01.2023
A+
A-

Bir kamu kurumunda taşeron firma bünyesinde çalışan işçi, emekliliğe ayrıldıktan sonra aynı işyerinde çalışmaya devam etti. İstifa eden işçi, tazminat alamadığını belirterek İş Mahkemesi’nin yolunu tuttu.

Davacı işçi, kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının davalılardan müştereken müteselsilden tahsilini talep etti. Davalı şirket, talep edilen alacaklardan sorumlu tutulmalarının yerinde olmadığını ileri sürerek davanın reddine karar verilmesini talep etti. Mahkeme, kıdem tazminatını işçinin istifa ettiği aydaki aldığı ücret üzerinden hesaplanması gerektiğine hükmetti. Kararı taşeron şirket, kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

YARGITAY’DAN TAZMİNAT KARARI

Kararda; davacının Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık aylığı almaya başlamasına rağmen asıl işverene ait işyerindeki çalışmasına kesintisiz çalıştığı, bu çalışmasının istifa ile sonuçlanması sebebiyle kıdem tazminatına hak kazanamayacağı hatırlatıldı. Kararda şöyle denildi:”Emeklilik tarihine kadar geçen süre için kıdem tazminatı alacağına hak kazandığı sonucuna varılmıştır. Mahkemece davacının emeklilik tarihine kadar olan çalışma süresi yönünden kıdem tazminatı alacağına hükmedilmesi yerinde ise de, tazminata esas ücretin belirlenmesinde hata yapıldığı anlaşılmaktadır. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda, davacının 30.06.2012 tarihindeki ücreti ile o tarihteki yol yardımı toplamı dikkate alınmak suretiyle, tazminata esas ücretin 1.193,03 TL olarak belirlendiği anlaşılmaktadır. Davacının emeklilik tarihinden sonraki çalışması istifa ile sona erdiğinden bu döneme ilişkin çalışma süresi ile bu dönem sonundaki ücrete göre kıdem tazminatı hesaplanması yerinde değildir. Kıdem tazminatının hesaplanmasında esas alınması gereken (son) ücret, davacının emeklilik tarihindeki ücrettir. Gerek ücretin, gerekse ücrete ilave edilecek yardımların parasal değeri belirlenirken davacının emeklilik tarihi olan 25.07.2011 tarihi esas alınmalı, bu tarihteki tazminata esas ücret miktarı üzerinden hesaplama yapılmalıdır. Kıdem tazminatına esas ücretin belirlenmesinde hata yapılarak hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.”

EYT’Lİ OLUP ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEKLERE UYARI!

Öte yandan uzmanlar, EYT düzenlemesiyle emekli olup, aynı işyerinde çalışmayı planlayanlar için kıdem tazminatı uyarısında bulundu. Uzmanlar, “Yaşlılık aylığı bağlandığı andan itibaren kıdem tazminatınızı alın. Çalışmaya devam etseniz de Yargıtay’ın kararında olduğu gibi mağdur olabilirsiniz. İlerleyen yıllarda mağduriyet yaşamamak için emekliliğe ayrıldığınız tarihte tazminatınızı alın” dedi.

BİRDEN FAZLA KIDEM TAZMİNATI ALINABİLİR Mİ?

Konuyla ilgili milliyet.com.tr’ye önemli bilgiler veren Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:

“Devlet memurları çoğunluk olarak çalışmamayı tercih ettikleri için o parayla emeklilik süresini geçiriyor. Kıdem tazminatı kümülatif devam eden bir unsurdur. Bir kişi çalışma hayatı boyunca çalıştığı yılların ikramiyesini ya da başka bir deyişle yıpranma primini alacaktır. Bunu kıdem tazminatı olarak ifade ediyoruz.

Kişi 1 yıl çalıştı buradan tazminatını aldı. Daha sonra 2. bir yere girdi 5 yıl daha çalıştı. Üçüncü bir iş yerine girdiğinde tekrar kıdem tazminatı almaya sahiptir. SGK kanununa göre kıdem tazminatı almaya hak kazanıyor.

Kişi en az 1 yıl çalıştıysa ve haklı fesih sebepleri yoksa çalıştığı iş yerinden kıdem tazminatı alabilir. Üç farklı iş yerinde çalışıp da kıdem tazminatı alabilir.

‘YASAL DÜZENLEMEYE GEREK DUYULABİLİR’

Yargıtay’ın kararında ikinci kez kıdem tazminatı alınamaz demiş ama burada bir yasal düzenlemeye gerek duyulabilir. Kadınlar evlenme suretiyle 1 yıllık sürede kıdem tazminatı alabilecekler. Kıdem tazminatı hesabına biz giydirilmiş ücret diyoruz. İşçinin aldığı ücret, yol, yemek fazla mesai ve diğer ayni ya da nakdi bedellerin tamamın giydirilmiş ücrettir. Bu tutarlar üzerinden kıdem tazminatı hesaplanması gerekmektedir.”

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.