Ücretsiz izin süresi, aylık ve ikramiye hesabına katılır mı?

Yayınlama: 22.12.2023
A+
A-

Memurların emeklilik ikramiyeleri her tam fiili hizmet yılı için aylık bağlamaya esas tutarın bir aylığı olarak verilmektedir.

Emekli ikramiyesi ödemesinde her tam yıl hizmet esas alınır, 1 yıldan az hizmet süreleri esas alınmaz.

Emekli ikramiyesi ödemesindeki sistemin de aynı kıdem tazminatı ödemesi sistemine dönüştürülmesi ve 1 yıldan az sürelere de emekli ikramiyesi ödenmesinin yasal bir zemin ile düzeltilmesi gerektiğini de değerlendirmekteyiz.

Ücretsiz izinli geçen süreler hiç çalışılmamış sürelerdir. Bu sürelerin hizmet olarak kabul edilmesi için kişilerin taleplerinin olması ve SGK na borçlanılması gerekmektedir. Borçlanma yapılan bu süreler kişinin çalışılmış hizmet süresi olarak işlem görür.

Ayrıca, doğum nedeniyle kullanılmış olan ücretsiz izinler şayet 2016 yılından sonra ise borçlanma yapılsın veya yapılmasın memurların ek göstergeyi etkileyen, dolayısıyla aylık bağlamaya esas tutarların belirlenmesinde kullanılan kazanılmış hak aylık intibakını olumlu olarak etkiler.

Genel olarak personel mevzuatlarında yer alan ücretsiz izinde geçen süreler borçlanıldığında, aylık ile emekli ikramiyesi ödenmesine esas toplam hizmete dahil edilir.

Ancak, yurtdışı sürelerin borçlanılması 3201 sayılı Kanun gereği yapılır ve bu süre borçlanılsa dahi emekli ikramiyesi hesabında dikkate alınmaz, aylık hesabında dikkate alınır.

Ayrıca, sigortalı olarak çalıştıktan sonra yapılan ve 3 çocuğa kadar borçlanılan süreler, borçlanma yapıldığında işçi olarak geçen süreler olarak kabul edilmekte, dolayısıyla bu sürelere de emekli ikramiyesi ödemesi yapılmamaktadır.

Kısa açıklamalarımız bağlamında;

Doğum nedeniyle kullanılan ücretsiz izinlerin fiili hizmet süresine katabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumundan hizmet satın alması, yani borçlanması gerekmektedir. Borçlanma yapılması halinde memurun emeklilik için gerekli hizmet süresine ekleme yapılır. Bu şekilde yapılan işlem sonucunda memurun emekli aylığı ve ikramiyesi toplam hizmetine göre hesaplanır.

Doğum nedeniyle kullanılan ücretsiz izinlerin memurun kazanılmış hak aylığı, yani ek göstergeyi olumlu etkileyen intibak işlemlerinde değerlendirilmesi ilk defa 10/02/2016 tarihinde geldiğinden, 2016 tarihinden sonraki sürelerinde olması kaydıyla bu süreler kazanılmış hak aylık intibakında, dolayısıyla aylık bağlamaya esas tutarların tespit edilmesinde kullanılan derece ve kademe işleminde dikkate alınmaktadır. Bu sürelerin memurun kazanılmış hak aylık intibakında değerlendirilmesi için borçlanma yapması şartı da bulunmaz.

Sonuç bağlamında değerlendirmemiz;

Ücretsiz izinler her durumda SGK na borçlanılarak hizmet satın alınması durumunda bu süre emekli ikramiyesine dahil edilen süre olmaktadır.

Yurtdışı borçlanmaları ile sigortalı geçen hizmet olarak kabul edilen doğum borçlanmalarına ikramiye ödemesi yapılmamakta, ancak aylık hesabında dikkate alınmaktadır.

Bu nedenle tavsiyemiz, bugün için uygulanan hükümler kapsamında memurların emekli olmak ve her tam yıllarına karşılık emekli ikramiyesi alarak emekli olma düşüncesinde olduklarında hizmet hesabını kurumlarına yaptırmalarını tavsiye edebiliriz.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.