Hasta hakları ihlaline karşın düzenleme!

Yayınlama: 18.12.2022
A+
A-

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen artık özel hastaneler ve sağlık kuruluşlarında hasta hakkı ihlali yapıldığı belirlenirse idari ve adli işlem başlatılacak

Sağlık Bakanlığı, “Özel Hastaneler Yönetmeliği” ile “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” için yapılan düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlandı.
Eklenen maddeler:
“Hasta hakları ihlali yapıldığının tespit edilmesi halinde ilgili birimin faaliyeti uygun şartlar sağlanana kadar Bakanlığın kararı üzerine valilikçe söz konusu birim dışındaki hastaların tanı ve tedavi sürecini aksatmayacak şekilde geçici olarak durdurulur ve ilgililer hakkında ilgili mevzuatı uyarınca idari ve adli işlem yapılır. 
İlgili birimin; acil, tıbbi laboratuvar ve görüntüleme gibi hasta teşhis ve tedavisinde hayati önemi haiz birim olması halinde birimin, il veya ilçe sağlık müdürlüklerince belirlenecek bir komisyonun gözetimi altında faaliyet göstermesi sağlanır.”

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.