Tüm Yazarlar

24.01.2023
Disiplin cezası ne demektir? Disiplin cezaları, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin mevzuata, çalışma düzenine ve hizmetin gereklerine aykırı eylemlerine karşı düzenlenen idari yaptırımlardır. Disiplin cezaları ve kamu yararı ilişkisi İdarenin disiplin cezalarını uygularken esas aldığı temel ilke de ‘Kamu yararı’...
14.11.2022
Dikkat eksikliği yaşayan çocukların sayısı her geçen gün artıyor. Neredeyse her sınıfta DEHAB tanısı olan birkaç çocuğa rastlıyoruz. Bu çocuklar, sınıfta eğitim ortamını bozdukları gerekçesiyle öğretmenler ve diğer veliler tarafından kısa sürede istenmeyen çocuklar olarak markalanıyor. Aslında zamanında alınacak önlemlerle...
İlm-i hâl “davranış bilgisi” anlamına gelir. Daha çok, temel dinî bilgileri ihtiva eden el kitaplarının genel bir adı olarak biliriz. Başka hiçbir kitap olmayan köy evlerinde bile Kuran-ı Kerim’den sonra bir de İlm-i hâl kitabı bulunurdu. Gelinlik kızların ilk çeyizi...
14.01.2023
Bir işi yaparken diğerini bozmak, onarayım derken başka parçalara zarar verme konusunda bayağı başarılı olduğumuzu söyleyebiliriz. Peki bunu minimize etmenin yolu yok mudur? Teşhis edilen rahatsızlık ya da onarılması istenen arıza için düşünülen tedavi ya da tamir seçeneklerinin olası yan...
14.01.2023
Aynı işi yapan öğretmenler aynı ücreti alamayacaklar! Öğretmenler odasının huzurunu ve öğretmenlerin motivasyonunu bozmamak için acilen ÖMK revize edilmeli, kariyer basamakları yeniden düzenlenmeli, adil bir çözüm bulunmalı! ÖMK ile birlikte Kariyer Basamakları Uygulamasının kabul görmesi için MEB personeli tüm öğretmenlerin...
14.11.2022
GİRİŞ – ÖNSÖZ Daha yaşanılır bir Türkiye için yapılması gerekenleri takdirlerinize sunuyoruz. Güçlü bir ülke, sağlıklı ve imanlı, inançlı birey, mutlu aile, üreten ekonomi ve helal ticaret, güçlü ordu, ahlaklı bir nesil, Kur’an ve Sünneti ölçü alan bir hayat nizamı...
14.11.2022
Yıllardır konuşulan “Öğretmenlik Meslek Kanunu” 14 Şubat 2022 tarihinde, 31750 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220214-1.htm Genel olarak eğitim camiasının beklentilerini karşılamayan bu kanunun 6.maddesi “Öğretmenlik Kariyer basamakları” na ayrılmış. Uzman öğretmen ve Başöğretmenlik süreçleri, asgari çalışma süreleri, (Uzman...