Mahkemeden emsal emekli çalışan kararı 

Yayınlama: 11.03.2023
A+
A-

25 sene boyunca çalıştığı iş yerinden emekli olduktan sonra ’emekli çalıştırmıyoruz’ denilerek kovulan işçiye mahkemeden müjde geldi. Mahkeme kararına gerekçe olarak; iş yerinde emekliliği hak edenlerin işten çıkarılmasına dönük objektif bir kararın bulunmamasını gösterdi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlara yönelik düzenlemenin yürürlüğe
girmesiyle 2 milyonu aşkın kişi, çifte maaş hayali kurmaya başladı.

Ancak bazı iş yerleri, bunu şimdiden çalışandan çıkardı.

Gençliğini verdiği fabrikadan emekli olduğu gerekçesiyle
işten çıkartılan işçi, İş Mahkemesi’nin yolunu tutarak, işe iade davası açtı.

Mahkeme davayı kabul etti
Davacı emekli işçi; emeklilik nedeniyle yapılan fesihlere
ilişkin yönetim kurulu kararının objektif olarak uygulanmadığını, davalı
işveren tarafından yapılan feshin geçerli nedene dayanmadığını belirterek, işe
iadesini ve mali sonuçlarına karar verilmesini istedi.

Davalı şirket avukatı, iş akdinin geçerli nedenle fesih
edildiğini belirterek davanın reddini savundu.

Mahkeme, davalı işveren tarafından yapılan feshin geçerli
nedene dayanmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verdi.

Emsal karar
Emekliliğin gelmesi halinde iş sözleşmesi gereği geçerli
nedenle fesih haklarının bulunduğunu belirten şirket, yönetim kurulu kararı ile
üst düzey yöneticiler hariç müdür ve alt kadrolarda çalışıp emekliliğe hak
kazananların iş sözleşmelerinin fesih edildiğini, bu kararın objektif ve genel
olarak uygulandığını belirterek, davanın reddine karar verilmesi talebiyle
istinafa müracaat etti.

YARGITAY’DAN POLSAN ALACAKLARI HAKKINDA KARAR
Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir
karara imza attı.

‘İşveren önce feshin geçerliliğini kanıtlasın’
Kararda; 4857 sayılı İş Kanunu’nun 20/2 maddesinde açıkça,
feshin geçerli nedenlere dayandığının ispat yükü davalı işverene verildiği
hatırlatıldı.

Kararda şöyle denildi:

İşveren ispat yükünü yerine getirirken, öncelikle feshin şartlarına uyduğunu, daha sonra içerik yönünden fesih nedenlerinin geçerli (veya haklı) olduğunu kanıtlayacaktır. Olayda; davacının çalışma süresi 04/11/1996-30/03/2021 tarihleri arasında olup, emeklilik(08) kodu ile çıkış bildirimi verilmiştir. Fesihten itibaren zorunlu arabuluculuk aşaması ile sonrasında davanın hak düşürücü süre içinde açıldığı ve davacının iş güvencesi hükümlerinden yararlandığı anlaşılmıştır.

Emekliliği geldiği halde çalışanlar var
İlk derece mahkemesi kararını gerekçesinde; emekliliği gelen işçilerin iş sözleşmelerinin fesih edilmelerine ilişkin yönetim kurulu kararının eşit-objektif olarak uygulanmadığını, fesih sebebinin açık-kati olarak belirtilmediğini, davacı ile aynı statüde bulunup emekliliği gelmesine rağmen çalışmaya devam edenlerin bulunduğunu belirtilmiştir. Bu durumda, işe iadeye yönelik verilen karar dosya çerçevesine uygun olup, istinaf sebepleri yerinde görülmemiştir. Bu halde incelenen kararın usul ve esas yönlerden hukuka uygun olduğu anlaşılmış ve davalı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi gerekmiştir.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.