MEB, 2023 YILI HEDEFLERİNE ODAKLANDI

Yayınlama: 31.12.2022
A+
A-

Eğitimde 2022 yılı hedefleri, sonuçları ve 2023 yılı için yeni hedeflerle ilgili bilgilere “Eğitimde Türkiye Yüzyılı” başlığıyla hazırlanan kitapta yer veren MEB, okullar arası imkân farklarının azaltılmasından Ar-Ge ve üretim faaliyetlerine kadar birçok alanda hedeflerin üzerine çıktı. Kitapta öne çıkan çalışmalar şöyle:

OKULLAR ARASI İMKÂN FARKLARININ AZALTILMASI: 2022 yılı hedefleri doğrultusunda, okulların temizlik, kırtasiye, küçük onarım ihtiyaçlarının karşılanması ve kayıtlarda bağış alınmasının önlenmesi için ilk kez tüm okullara doğrudan 7 milyar TL bütçe gönderildi. 2023’te uygulama sürecek.

“Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesiyle 3 ay gibi kısa bir sürede 16 bin 361 yeni kütüphane inşa edilerek tüm okullar kütüphaneye kavuşturuldu. Okul kütüphanelerinde kitap sayısı 28 milyondan 110 milyona yükseltildi. 2023’te kitap sayısının 150 milyona ulaşması amaçlanıyor.

Okullar arası imkân farklılıklarının azaltılmasına yönelik kapsamlı projeler uygulanması hedefi kapsamında 2022’de 1 milyar TL bütçeli “Mesleki Eğitimde 1.000 Okul Projesi” ve 4 milyar TL bütçeli “Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi” tamamlandı. Yaklaşık 5 bin okulun güçlendirme ve büyük onarımı yapıldı. 2023’te “Ortaöğretimde 10.000 Okul Projesi” hayata geçirilecek.

AR-GE FAALİYETLERİNİN ARTIRILMASI: Meslek liselerinde döner sermaye kapasitesinin 1,5 milyar TL’ye çıkarılması sağlanacaktı. 2022’nin ilk 11 ayında 2 milyar TL’ye yükseltildi. 2023’te meslek liselerinde üretimden elde edilen gelirin 3 milyar TL’ye yükseltilmesi hedefleniyor.

Okullarda fikri mülkiyet ve sınaî haklar kültürünün yaygınlaştırılması için Türkiye Patent ve Marka Kurumu ile kapsamlı eğitimler düzenlenerek 7 bin 500 ürünün tescil alması hedefleniyordu; 8 bin 300 tescil sağlandı. Bu ürünlerin 162 tanesi ticarileştirildi. 2023’te hedef 10 bin ürün.

HAYAT BOYU ÖĞRENME: Halk eğitim merkezlerinde her ay 1 milyon, yıllık 12 milyon vatandaşa kurs hizmeti verilmesi hedefleniyordu, 13 milyon 386 bin 915 vatandaşa ulaşıldı. 2023’te hedef 15 milyon.

Aile yapısını desteklemek için değerler, ahlâk, iletişim, bağımlılıklarla mücadele, ilk yardım, trafik bilgisi gibi 12 farklı alanda 1 milyon aileye eğitim sunulması hedeflenmişti 1 milyon 110 bin aile eğitimlerden yararlandı. 2023’te hedef 2,5 milyon aile.

ÖZEL EĞİTİM UYGULAMALARININ GÜÇLENDİRİLMESİ: Engeli olan yetişkin vatandaşların sürekli eğitim aldıkları halk eğitim merkezleri 81 ilde kuruldu. Ücretsiz ulaşımın sağlandığı bu merkezler, 2023’te tüm ilçelere yaygınlaştırılacak.

Özel yetenekli öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını desteklemek ve potansiyellerini artırmak amacıyla Bilim ve Sanat Merkezlerinin (BİLSEM) kapsamı ve kapasitesi geliştirildi. 225 olan BİLSEM sayısı 350’ye çıkarılacaktı. 375 merkezle hedefin üzerine çıkıldı.

Web Banner

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin rehberlik hizmetinden etkin faydalandığı RAM’ların sayısı 243’ten 286’ya çıkarıldı, 2023’te hedef 300.

Çevre bilinci aşılandı

İklim değişikliğinin Türkiye’deki etkilerini azaltmaya yönelik MEB İklim Değişikliği Eylem Planı oluşturuldu. Çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersi öğretim programı, ortaokul 6, 7 veya 8. sınıflarda seçmeli ders kapsamında haftada 2 ders saati olarak güncellendi. Bu kapsamda öğrencilerin çevre, su, tarım, gıda, ekolojik okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesine yönelik projeler tasarlandı. Ayrıca, öğrencilerin yaşayarak çevre bilinci edinmelerini sağlamak için “Çevre Dostu 1.000 Okul Projesi” hayata geçirildi ve her ilçede en az bir olmak üzere 1.000 çevre dostu okul oluşturuldu. Bu kapsamda 1.325 sıfır atık kütüphanesi kuruldu. 2023’te tüm okulların çevre dostu olması sağlanacak. Ayrıca okullarda enerji tasarrufunu sağlamak için en fazla enerji tüketen 1.000 okula 60 MW’lık üretim gerçekleştirecek Çatı Üstü GES kurulacak.

Öğretmenlerin mesleki gelişimleri sağlandı

MEB’in hedefleri kapsamında öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimleri için Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) kuruldu. Okul yöneticilerinin okullarındaki öğretmenlerin istedikleri eğitimleri alabilmelerini sağlamak üzere okul temelli mesleki eğitim programına geçildi. 2022’de öğretmen başına eğitim saatinin 44’ten 120’ye  çıkarılması hedefleniyordu. Öğretmenlerin ihtiyaç duydukları eğitimleri alması için okullara 210 milyon TL bütçe gönderildi, eğitim saati 250’ye çıkarıldı. 2023’te hedef         350 saat.

14 Şubat 2022’de yürürlüğe giren “Öğretmenlik Meslek Kanunu” ile öğretmenlik mesleği özel bir ihtisas mesleği olarak tanımlandı. Gerekli kriterleri sağlayan ve MEB’in düzenlediği sınavda başarılı olanlara meslekteki ilk 10 yılın sonunda uzman, ikinci 10 yılın sonunda da başöğretmen unvanı elde etme hakkı sağlandı. Öğretmenler, başta maaş artışı olmak üzere yeni özlük haklarına kavuştu. 516 bin 974 öğretmen uzman, 66 bin 679 uzman öğretmen başöğretmen olma hakkını kazandı. 2023’te öğretmenlerin özlük haklarıyla ilgili iyileştirmeler yapılacak.

Milliyet

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.