Kadriye Demirel

-Öğretmen maaşları Yoksulluk Sınırının üstüne çıkarılmalı-Promosyon Anlaşmaları güncellenmeli-Öğretmenlerin mali ve sosyal haklarının genişletildiği, öğretmene yönelik şiddeti ve mobbingi önleyici düzenlemelerin içerdiği ÖMK hazırlanmalı.-Öğretmenler ünvanlarla ayrıştırılmamalı, derece ve kıdeme bağlı ücret artışları yeniden düzenlemeli-Öğretmenlerin ek ders ücretleri artırılmalı-Mecburi Hizmet Bölgesinde çalışan öğretmenlere Mecburi Hizmet Tazminat ödenmeli, sosyal hakları genişletilmeli-Öğretmenlerin mesleki gelişimlerini...
09.04.2023