Sözleşmeli personelin sözleşmesi 4857 sayılı Kanuna göre feshedilebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Belediye Başkanlığında tam zamanlı hizmet sözleşmesi ile mühendis olarak görev yapan davacının, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesine istinaden feshedilmesine ilişkin işlemi hukuka aykırı bulmuştur.

Yayınlama: 24.01.2023
4
A+
A-

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Belediye Başkanlığında tam zamanlı hizmet sözleşmesi ile mühendis olarak görev yapan davacının, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesine istinaden feshedilmesine ilişkin işlemi hukuka aykırı bulmuştur.

İlk derece mahkemesi “İş Kanunu” uygulanamaz

5620 ve 5393 sayılı Kanun hükümleri uyarınca akdedilen hizmet sözleşmesi ile davalı belediye bünyesinde 657 sayılı Kanun’un 4. maddesinin (B) bendi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde çalışan davacının, aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca kamu görevlisi olduğu ve işçi sayılamayacağı açık olduğundan, iş akdinin, 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca feshedilmesine ilişkin olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukukga uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiştir.

Danıştay 12. Dairesi bu kararı bozmuştur

Kamuyu zarara uğrattığı İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörlüğünün denetim raporu ve ceza mahkemesinin görevi kötüye kullanmak suçundan verilen mahkumiyet kararı ile sabit olan davacı hakkında tesis edilen sözleşmenin feshi işleminde hukuka aykırılık yoktur.

İDDK: 4857’ye göre fesih yapılamaz

Davalı idare bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca sözleşmeli personel olarak çalışan davacının hizmet sözleşmesinin, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde feshedilemeyeceği açık olmakla birlikte; davacının hizmet sözleşmesinin feshedilmesine dayanak olarak gösterilen hususların, taraflar arasındaki hizmet sözleşmesinin 13. maddesine aykırılık oluşturduğu ve sözleşmenin feshine neden olabilecek nitelikte olduğu konusunda da şüphe bulunmamaktadır.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.