Görevde yükselme sınavına girenlerden 200 TL alınmasına ilişkin dava sonuçlandı

Yayınlama: 24.11.2022
3
A+
A-

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Mahalli idareler personeline yönelik olarak yapılacak görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılım bedeli olarak belirlenen 200-TL’nin yüksek olduğundan bahisle düşürülmesi için davacı Sendika tarafından yapılan başvurunun reddine ilişkin 2009 yılında açılan davayı sonuçlandırdı.

Dava konusu bireysel işlem ile dayanağı düzenleyici işlemin iptaline ilişkin Danıştay İkinci Dairesinin temyize konu 03/11/2021 tarih ve E:2020/1920, K:2021/3902 sayılı kararının ONANMASINA karar verildi.

Daire ‘yasal dayanağı olmadığı’ için iptal etmişti.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 3. maddesinde yer alan temel ilkelere göre; Devletin, kamu hizmetleri görevlerini ve bu görevlerde çalışan Devlet memurlarını görevlerin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayırmak, Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlamak, kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasını sağlamak zorunda olduğu,

Kamu hizmetinin sunumunda verimliliğin artırılması amacıyla Devlet memurlarının yetiştirilmelerinin sağlanması ve daha ileri görevlere hazırlanmasının kamu görevlisini istihdam eden idarelere düşen bir yükümlülük olduğu, dolayısıyla, Devlet memurlarının niteliğinin artırılması amacıyla görevde yükselmelerinin sağlanmasının maliyetinin de yine kamu idarelerince karşılanmasının gerektiği,

Bu durumda, mahalli idareler personelinden görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılım bedeli alınacağına ilişkin bir yasal düzenlemenin bulunmadığı, idarenin personeline, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlamak zorunda olduğu dikkate alındığında, söz konusu katılım bedelinin kamu hizmeti maliyetleri arasında değerlendirilmek suretiyle kamu idaresince karşılanması gerekirken, herhangi bir yasal dayanağı bulunmaksızın görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılan personelden tahsiline ilişkin İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 10/07/2009 tarih ve 18229 sayılı Genelgesi’nin 5. maddesinin (d) bendinde ve katılım bedelinin düşürülmesi için yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle iptal kararı vermişti.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.